Конкурс для вчителів - Сучасний урок

Конкурс проводиться з метою залучення вітчизняних педагогів до творчості, покращення якості уроків, широке залучення нових комп'ютерних та комунікативних технологій Подати заявку
на участь зараз!
Встигніть до 30 березня

Положення про Всеукраїнський конкурс на кращі уроки для викладання свого предмету в загальноосвітній школі «Сучасний урок»

1. Загальні засади

Всеукраїнський конкурс на кращі уроки для викладання свого предмету в загальноосвітній школі «Сучасний урок» (далі – Конкурс) проводиться з метою залучення вітчизняних педагогів до творчості, покращення якості уроків, широке залучення нових комп'ютерних та комунікативних і мультимедійних технологій до проведення уроків, пропагування педагогічних технологій, що спираються на комунікативну та інформаційну складову.

Конкурс проводить Екосистема автоматизації навчального процесу «Моя школа» www.myschool.com.ua, за підтримки Обласних, районних (міських) Управлінь освіти та Університету Менеджменту Освіти НАПН України.

Завданнями Конкурсу є:

 • посилення творчої складової в роботі вчителя, підвищення рівня інформаційної компетентності педагогів;
 • підвищення інтересу учнів до навчання, засобом впровадження сучасних методів та дидактичних матеріалів в роботу вчителя;
 • стимулювання творчого і наукового самовдосконалення молодих та досвідчених вчителів, передачу педагогічного досвіду;
 • популяризації інформаційних систем управління навчальним процесом на прикладі Екосистеми автоматизації навчального процесу «Моя школа».

Конкурс проводиться у один тур, терміни проведення Конкурсу:

 • Прийняття робіт та перший відбір: з 1 березня до 30 квітня 2011 р.
 • Підведення підсумків конкурсу – 1 травня до 15 червня 2011 р.

У Конкурсі можуть брати участь педагоги, студенти педагогічних вищих навчальних закладів, молоді вчені педагогічних науково-дослідних установ.

На Конкурс подаються закінчені цикли уроків, які охоплюють навчальний матеріал однієї теми з одного (декількох) предметів, підготовлені під час самостійних підготовок до власних уроків, апробованих і проведених на своєму робочому місці. Напрямки робіт:

 • 7 клас. Українська (рідна) мова.
 • 7 клас Українська література
 • 7 клас. Алгебра
 • 7 клас Геометрія
 • 7 клас Іноземна мова (перша мова)
 • 7 клас Іноземна мова (друга мова)
 • 7 клас Біологія
 • 7 клас. Географія
 • 7 клас. Всесвітня історія
 • 7 клас Історія України
 • 7 клас Краєзнавство
 • 7 клас. Музичне мистецтво
 • 7 клас. Образотворче мистецтво
 • 7 клас. Фізична культура
 • 7 клас. Основи здоров'я
 • 7 клас Світова література
 • 7 клас. Трудове навчання
 • 7 клас Фізика
 • 7 клас Хімія
 • 7 клас Етика
 • 7 клас Російська мова

Роботи на Конкурс подаються державною мовою.

2. Керівництво Конкурсом

Загальне керівництво Конкурсом здійснює його Організаційний комітет (Оргкомітет), та журі, до складу якого входять методичні ради з кожної освітньої галузі, створені на базі Обласних, районних (міських) управлінь (відділів) освіти. Наукове керівництво конкурсом здійснюється науково-педагогічними працівниками УМО НАПН України.

Організаційне керівництво та координацію Конкурсу здійснює Екосистема автоматизації навчального процесу «Моя школа» www.myschool.com.ua

Для організації та проведення Конкурсу в задіяних Управліннях (відділах) освіти, за наказом начальника створюється конкурсне журі за вибраним освітнім напрямом, до складу якої залучаються провідні педагогічні кадри: вчителі-методисти, директори шкіл, керівники методичних об'єднань, науково-педагогічні працівники і представники громадських організацій. Головою конкурсного журі є її керівник.

На підставі аналізу робіт (форму оцінювання конкурсних робіт подано в додатку 3 до Положення), конкурсна комісія рекомендує кращі роботи спеціалістам науково-педагогічних відділів.

3. Порядок подання та розгляду наукових робіт

Протягом терміну Конкурсу педагоги, молоді науковці, представники студентів педагогічних навчальних закладів, які виявили бажання взяти участь у Конкурсі, подають свої роботи в електронному вигляді на електронну адресу Конкурсу, у відповідності до вимог (Додаток № 4 до Положення), на розгляд конкурсної комісії, відповідно до вибраного класу, предмету та теми.

Роботи Конкурсантів супроводжуються такими документами:

 • анотацією (Додаток 1 до Положення);
 • відомостями про автора та наукового керівника (якщо є) (Додаток 2 до Положення);

Робота, яка подається на Конкурс повинна містити:

 • Основну частину роботи, яка складається з уроків вибраної теми (всі уроки теми) предмету, який вивчається у 5 (6) класі та викладається (викладався) Конкурсантом (Згідно правил подання робіт на конкурс);
 • Відомості про проведення поданих уроків (в довільній формі);
 • список використаних джерел (з вказанням що саме взяте з цього джерела);
 • пропозиції або рекомендації до проведення поданих уроків (не обов'язково).

На Конкурс подаються роботи виключно в електронному вигляді, складені згідно Додатку № 3 до Положення та надіслані на електронну адресу Конкурсу.

Уроки повинні бути складені відповідно до вимог до уроків та критеріях оцінювання, логічно структурованими та грамотно написаними.

До Конкурсної роботи можуть додаватися відповідні уроку дидактичні матеріали, наочні матеріали (у вигляді картинок, плакатів, аудіо та відео файлів). Всі додаткові матеріали до уроку повинні містити опис джерела або посилання на джерело, звідки було взято цей матеріал.

У разі подання робіт із порушенням вимог цього Положення Конкурсна комісія має право відхилити такі роботи від участі в Конкурсі.

Наукові роботи студентів педагогічних навчальних закладів обов'язково повинні мати зовнішню рецензію наукового керівника (або керівника практики).

Наукові роботи, подані на Конкурс, не повертаються.

Організаційний комітет реєструє всі роботи, шифрує та направляє в журі відповідного освітнього напряму.

Конкурсне журі на своїх засіданнях відкритим голосуванням більшістю голосів приймає рішення щодо визначення кращих робіт і передає їх до Оргкомітету Конкурсу для остаточного рішення. При рівній кількості голосів членів Оргкомітету голос голови є вирішальним. Засідання конкурсної комісії вважається легітимним, якщо в його роботі брало участь не менше 2/3 її складу.

За підсумками конкурсних журі Оргкомітет узагальнює матеріали і до 10 травня 2011 р. визначає переможців. Оргкомітет збирає протоколи конкурсних журі з визначенням переможців за підписом усіх її членів, які брали участь у засіданні; складає звіт з поданням матеріалів про підсумки та оголошення результатів Конкурсу; Оргкомітет створює подання на переможців.

4. Визначення переможців Конкурсу та їх нагородження

Переможців Конкурсу визначає Оргкомітет на своєму засіданні окремо по кожному предмету 5 та 6 класу.

Дипломами І, ІІ, III ступенів та одноразовими матеріальними винагородами і подарунками нагороджуються переможці та дипломанти (друге й третє місця) в таких категоріях:

 • 7 клас. Українська (рідна) мова
 • 7 клас Українська література
 • 7 клас. Алгебра
 • 7 клас Геометрія
 • 7 клас Іноземна мова (перша мова)
 • 7 клас Іноземна мова (друга мова)
 • 7 клас Біологія
 • 7 клас. Географія
 • 7 клас. Всесвітня історія
 • 7 клас Історія України
 • 7 клас Краєзнавство
 • 7 клас. Музичне мистецтво
 • 7 клас. Образотворче мистецтво
 • 7 клас. Фізична культура
 • 7 клас. Основи здоров'я
 • 7 клас Світова література
 • 7 клас. Трудове навчання
 • 7 клас Фізика
 • 7 клас Хімія
 • 7 клас Етика
 • 7 клас Російська мова

Номінали матеріальних винагород затверджуються Оргкомітетом Конкурсу та складають:
Перша премія 1500-3000 грн., яка залежить від кількості поданих на конкурс уроків та обчислюється за формулою: 300,00 грн. за кожний урок, який входить до складу роботи, поданій на Конкурс.

Конкурсанти, які подали на конкурс не менше 2-х робіт (тематичних циклів) та були відзначені журі, але не стали переможцями, становляться Дипломантами Конкурсу.

Дипломанти Конкурсу нагороджуються грамотами та подарунками від Організаторів Конкурсу.

Усі інші учасники Конкурсу та наукові керівники студентів отримують Подяку Оргкомітету.

Наукові керівники переможців Конкурсу можуть бути нагороджені також Грамотою та подарунками.

Всі роботи переможців Конкурсу у співавторстві з науковими керівниками та роботи всіх учасників, після конкурсу будуть опубліковані на сторінках Екосистеми Автоматизації навчального процесу «Моя школа» www.myschool.com.ua .

Витрати на нагородження переможців і призерів Конкурсу несе Організаційний комітет.

Факт реєстрації та надсилання конкурсантом роботи на Конкурс є підтвердженням згоди з всіма пунктами Положення.

Подача заявки на участь в конкурсі

* - обовязкові для заповнення